Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Biuletyn WWSIS


O Czasopiśmie

Redaktor naczelny: dr inż. Tomasz Długosz

e-mail: tdlugosz@horyzont.eu

ISSN: 2082-9892

Czasopismo posiada 1 punkt na liście czasopism MNiSW

Bieżący numer - tom 7, numer 1/2017

Pełne teksty - plik.pdf

 

Wykaz artykułów

Magdalena Haręźlak, Tomasz Długosz, Radosław Wróbel
Aspekty bezpieczeństwa w protokole Ipv6
Security Aspects in IPv6 Protocol

Piotr Kardasz, Jacek Doskocz, Michał Kruszyński, Ewa Kardasz, Michał Adamczyk, Michał Cienciała
Aspekty użytkowania dronów w leśnictwie
Aspecty of using drones in foresty


Piotr Kardasz, Onyshchuk Lyubov, Ewa Kardasz
Autonomiczne pojazdy
Autonomous vehicles


Piotr Kardasz
Komputeryzacja a człowiek
Computerization and human


Piotr Kardasz
Logistyka informacji odnośnie Internetu
Information logistics about Internet