Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Biuletyn WWSIS


O Czasopiśmie

Redaktor naczelny: dr inż. Tomasz Długosz

e-mail: tdlugosz@horyzont.eu

ISSN: 2082-9892

Czasopismo posiada 1 punkt na liście czasopism MNiSW

Bieżący numer - tom 7, numer 2/2017

Pełne teksty - wkrótce

Od Redaktora - wkrótce

 

Wykaz artykułów

Paweł Iljaszewicz
Analiza dopasowania modelu do obiektu po etapie segmentacji obrazu wykorzystującego działy wodne ( ang. Watershed) przy rozpoznawaniu barw obrazów.

Tomasz Długosz
How To Not Compare Results In Bioelectromagnetic Studies

Michał Zubelewicz, Ewa Kardasz
Human Skills, czyli motywowanie pracowników i delegowanie zadań

Swietłana Lebiediewa
Teaching Sequence Decomposition For Distributed Database

Piotr Kardasz
Współczesna automatyzacja i robotyzacja a człowiek

Piotr Dąbrowski, Jędrzej Dąbrowski, Ewa Kardasz
Wykorzystanie współczesnych technologii w zarządzaniu firmą ochroniarską - skuteczność dronów w działaniach monitorujących