Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Biuletyn WWSIS


O Czasopiśmie

Redaktor naczelny: dr inż. Tomasz Długosz

e-mail: tdlugosz@horyzont.eu

ISSN: 2082-9892

Czasopismo posiada 1 punkt na liście czasopism MNiSW

Bieżący numer

Pełne teksty - plik.pdf

 

Wykaz artykułów

Tomasz Długosz
Numerical Methods in Bioelectromagnetics Analysis
Metody numeryczne w analizach bioelektromagnetycznych

Czesław Kościelny
Aplikacja Maple do kryptograficznej ochrony folderów, utworzonych
na pamięciach chmurowych, dyskach twardych i na nośnikach wymiennych
Maple implementation of cryptographic protection of folders  
created in cloud storage, hard disks and portable memory devices

Swietłana Lebiediewa
Dekompozycja ciągu uczącego dla rozproszonej bazy danych
Teaching sequence decomposition FOR DISTRIBUTED DATABASE

Łukasz Świerczewski
Wielkoskalowe i zautomatyzowane testowanie przypuszczenia Beal’a
Bigscale and automatized testing of Beal’s Conjecture