Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Biuletyn WWSIS


Procedura recenzowania

    Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczonymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (pdf). Recenzenci są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą broszurą.
    Wszystkie artykuły, z wyjątkiem informacyjnych, po wstępnym zaakceptowaniu ze względu na zgodność artykułu z profilem czasopisma i wymagań wynikających ze wskazówek dla Autorów będą przekazywane do recenzji. Redaktor Naczelny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów, którzy są specjalistami w danej dziedzinie i nie pozostają z Autorem w konflikcie interesów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Proces recenzowania spełnia zasadę poufności. Personalia Recenzenta oraz autorów są niejawne. Opinie Recenzentów (recenzja.doc, recenzja.pdf) wraz z uwagami redakcji w formie elektronicznej zostają udostępnione Autorowi w celu dokonania niezbędnych poprawek w uzgodnionym terminie. Poprawiony tekst i ilustracje stanowią podstawę akceptacji artykułu do druku. W przypadku sytuacji spornych w postępowaniu recenzyjnym powołuje się dodatkowych recenzentów. Wszystkie podejrzenia dotyczące możliwych nieprawidłowości, bądź nadużyć, będą wyjaśnione przed zakończeniem postępowania z udziałem procedury recenzyjnej. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane, raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.