Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Biuletyn WWSIS tom 7, nr 1/2017 już dostępny!

Opublikowany 2017/12/19

Miło mi poinformować, że dostępny jest już kolejny numer naszego czasopisma 1/2017.
Z jego treścią można zapoznać się tutaj.

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce nowy numer Biuletynu Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka. W numerze znajdą Państwo pięć artykułów. Najnowsze wydanie Biuletynu otwiera artykuł zatytułowany „Aspekty bezpieczeństwa w protokole IPv6”, w którym poddano analizie kwestie bezpieczeństwa protokołu IPv6. W tym celu przygotowano sieć i przeprowadzono szereg testów, które wykazały, że przejście z protokołu IPv4 do IPv6 nie wyeliminowało wszystkich niedociągnięć i błędów tkwiących w oprogramowaniu urządzeń. Drugi artykuł”Aspekty użytkowania dronów w leśnictwie” omawia nowe możliwości zastosowania bezzałogowych statków latających na potrzeby leśnictwa, przy jednoczesnym zastosowaniu obowiązujących przepisów prawnych. Kolejna pozycja Biuletynu, to artykuł „Autonomiczne pojazdy” poświęcony konwencjonalnym i nowoczesnym metodom transportu, zwłaszcza miejskiego. Następną pozycją w Czasopiśmie jest artykuł „Komputeryzacja a człowiek” poświęcony ciekawej tematyce wpływu szeroko rozumianych komputerów na człowieka, jego rozwój i wzajemne relacje. Wydanie Biuletynu zamyka artykuł zatytułowany „Logistyka informacji odnośnie Internetu”, który dotyczy aktualnej problematyki natłoku informacji w sieci Internet i związanego z tym zagadnienia podejmowania decyzji. Rozwiązaniem tego problemu może się zająć logistyka informacji, którą przedstawiono w tej pracy.

Jednocześnie chcę poinformować, że w Biuletynie zaszły pewne zmiany osobowe i organizacyjne – nowym sekretarzem Wydawnictwa została pani Katarzyna Kożuchowska, zastępcą redaktora naczelnego dr inż. Piotr Kardasz, a moja skromna osoba pełni funkcję redaktora naczelnego. Od tego roku Biuletyn będzie się ukazywał z częstotliwością dwóch numerów rocznie. Uruchomiona została także nowa strona Wydawnictwa www.i-wydawnictwo.pl, z informacjami również w języku angielskim.

Serdecznie zachęcam do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru.

 

Tomasz Długosz