Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

O Wydawnictwie

 

     Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont” powstało w 2010 roku w celu uzupełnienia procesu dydaktycznego we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i tym samym stworzenia obszaru umożliwiającego przepływ informacji związanych z badaniami naukowymi pracowników, a także osiągnięciami studentów w ramach realizowanych projektów i prac dyplomowych.

    Od samego początku swojego istnienia Wydawnictwo miało w swoim portfolio trzy Biuletyny Naukowe Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Były to:
- Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, nr ISSN 2082-9892,
- Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, nr ISSN 2082-9884,
- Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Filologia, nr ISSN 2084-493X.
    Wraz z ukierunkowaniem się Uczelni na informatykę Wydawnictwo wydaje tylko czasopismo poświęcone tematyce z tego obszaru - Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka (Biuletyn WWSIS).

    W roku 2017 Wydawnictwo poszerzyło swoją ofertę o pozycje książkowe.

 

Zapraszamy do lektury i współpracy!

 

Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Horyzont"
ul. Ks. Marcina Lutra 4
54-239 Wrocław
e-mail: wydawnictwo@horyzont.eu